Elektrozařízení - likvidace

Jsme aktivní při ochraně životního prostředí a jsme členy kolektivního systému ASEKOL. Pokud dojde k ukončení životnosti našich výrobků, můžete tyto výrobky BEZPLATNĚ odevzdat v široké síti sběrných míst  této společnosti. Podle místa bydliště si najděte VAŠE SBĚRNÉ MÍSTO.