OTÁZKY, ODPOVĚDI a RADY

 

 

 

Pokud v této rubrice nenajdete odpověď na svou otázku, napište nám , odpověď jistě známe.

 

Proč neprodáváme klasické vodárenské sestavy čerpadel s velkou tlakovou nádobou?

Naše vize je pokrok. Budoucnost je v elektronice, v úsporách energií a úsporách času. Moderní člověk se již nechce starat o  základní potřeby, které mohou fungovat bez jeho dozoru. Lidé používají v autech automatické klimatizace, v bytech automatické vysavače, používají chytré telefony, pracují a baví se na internetu, mají chytré domácnosti. Proč? Protože to jsou technologie usnadňující a zpříjemňující život a především šetří čas, který je v naší moderní společnosti stále vzácnější. Moderní inovativní vodárny EcoSmart Vám poskytují totéž........

Jak (ne)pohodlně se provozují vodárny s klasickou velkou tlakovou nádobou a s tlakovými spínači a se můžete dočíst zde: Vodák si neví rady  Hlučná vodárna    Nespíná tlakový spínač    Jak si lidé komplikují život    Zastaralé myšlenky   Co Vás čeká při pořízení levného hlučného čerpadla   Jak marnit volný čas starostmi o vodárnu     Jak (ne)fungují klasické vodárny

 

Proč je výhodné provozovat domácí vodárnu s konstantním výstupním tlakem?

Vodárny s tlakovými nádobami jsou řešením našich předků. Naši otcové a dědové, kteří jinou možnost neznali, čerpali nestlačitelnou vodu do nádoby se stlačitelným vzduchovým polštářem a tak vyřešili rozdíl mezi výkonem čerpadla a okamžitým menším odběrem. Ale rozdíl mezi zapínacím a vypínacím tlakem způsoboval rozdílné průtoky v odběrném místě. Pokud používáte jen studenou vodu, je to nepodstatné. Když začaly být používány mísící baterie, tak mnoho uživatelů zjistilo, že např. při sprchování se mění poměr mezi studenou a teplou vodou tak jak čerpadlo zapíná a vypíná. Jsou tři možnosti jak to vyřešit.    1.Na výstupu z tlakové nádoby instalovat redukční ventil. Ten, pokud má pracovat korektně, musí mít vstupní tlak o cca 0,75-1 bar vyšší než je výstupní ( požadovaný) do potrubí. Pokud tedy bude výstupní tlak 2,5 bar, tak zapínací musí být 3,5 a vypínací cca 5 bar. Musíte mít tedy čerpadlo s poměrně vysokým tlakovým výkonem, ale následně ztratíte uloženou energii ( tlak) na redukčním ventilu. Výhody v podstatě žádné, jen si do systému přidáte další zařízení a navíc máte v podstatě zbytečně výkonné čerpadlo s vyššími energetickými nároky.     2. V současné době lze nainstalovat termostatické baterie, které průběžně mísí vstupní teplou a studenou vodu na požadovanou teplotu. Výhody: Relativně jednoduché řešení. Nevýhody. Finanční. Zakoupit  baterie na sprchu, umývadlo a dřez.    3. Využijete moderní technologie a budete spolehlivě a pohodlně čerpat pomocí vodárny EcoSmart . Výhody: Jednoduchý systém, neměníte vodovodní baterie, nepřidáváte do potrubí další komponenty, spolehlivý a energeticky úsporný provoz. Nevýhody:  Kritici frekvenčních měničů tvrdí že finanční, ale je nutné spočítat pořizovací ceny jednotlivých řešení, a to i včetně nákladů na řemeslníky.

 

Jaké výhody získám při použití frekvenčního měniče k ovládání čerpadla?

Hlavní výhodou domácích i průmyslových vodáren řízených frekvenčním měničem EcoPower je dodávka vody při konstantním tlaku, to je, jako když využíváte obecní vodovod ..... Dostatečný přetlak a vyrovnávání tlakových poklesů má na starost samotné čerpadlo, které je spouštěno velmi citlivě frekvenčním měničem regulujícím otáčky, které odpovídají odebranému množství vody při konstantním výstupním tlaku. Malá tlaková nádobka pouze kompenzuje jen nepatrné tlakové rázy, nebo třeba kapající kohoutek, kdy by vodárna zbytečně často spínala. 

 

Jaké další výhody získám provozováním vodárny s frekvenčním měničem?

U klasických systémů vodáren s velkými tlakovými nádobami často voda stojí v nádobě a může docházet k hnilobným procesům. U systémů vodáren s frekvenčními měniči jsou z principu velmi malé tlakové nádoby, které slouží pouze k vyrovnání tlaku při velmi malých odběrech vody. To znamená, že čerpadlo je spouštěno při každém odběru vody, a voda je tak v pohybu, nestojí a nezahnívá. 

 

Jaký je princip funkce frekvenčního měniče EcoPower?

Frekvenční měnič přijímá signál z tlakového snímače. Tento signál je zpracován v PID regulátoru, mozku celého měniče. PID regulátor podle úrovně signálu ( resp. podle aktuální a požadované úrovně tlaku) mění frekvenci napájecího napětí pro motor čerpadla ,  tím mění otáčky tak, aby výstupní tlak byl stále stejný bez ohledu na průtok. POZOR: nezaměňovat FREKVENČNÍ  MĚNIČ a PRESOSTAT !  Mnoho prodavačů čerpadel ( většinou ti, kteří prodávají stany, krmení pro kočky, rychlovarné konvice a k tomu čerpadla) produktům vůbec nerozumí a do technických parametrů napíší cokoliv, jen aby prodali. Presostat ( nebo názvy podobné jako Prescontrol, Aquapres) neumí měnit otáčky čerpadla a proto NEUMÍ udržovat konstantní tlak ve vodovodu. Tomu odpovídá i cena těchto primitivních elektronik, od 1500 do 3000,- Kč. Presostat umí pouze zapnout na pevně továrně nastaveném tlaku a zpravidla vypíná až po dosažení MAXIMÁLNÍHO tlaku čerpadla! Proto tlak u presostatových systémů kolísá vždy a zpravidla ještě více něž u vodáren s tlakovými nádobami.

 

 Proč jsou vodárny s frekvenčními měniči tak úsporné?

Technická zařízení s kvadratickou závislostí točivého momentu na otáčkách, jako jsou čerpadla, turbokompresory a ventilátory, jsou vzorovými a nejčastějšími aplikacemi pro úsporu energie. Typickým příkladem je regulace průtoku kapaliny. Tradičním způsobem regulace je škrcení ventilem, energeticky úsporná je však regulace řízením otáček motoru pomocí frekvenčního měniče. Průtok je přímo úměrný otáčkám čerpadla, moment a tedy potřebný výkon motoru s růstem průtoku stoupá kvadraticky. Při škrcení ventilem má motor otáčky konstantní a při zmenšení průtoku klesá výkon velmi pomalu. V hydraulických částech přitom dochází k velkým ztrátám a mechanicky je čerpadlo zbytečně namáháno. Při regulaci pomocí frekvenčního měniče se pohybujeme přesně po kvadratické charakteristice systému a dodáváme pouze takový výkon, jaký je nutný. Při průtoku na úrovni 50 % je zapotřebí pouze cca 20 % výkonu. V rámci celého procesu  tak lze v závislosti na průběhu regulace uspořit až 25 % energie. Převodem uspořeného množství energie na finance dostaneme částky, které po velmi krátké době převýší pořizovací ceny frekvenčních měničů potřebných k realizaci těchto úspor. Momenty setrvačnosti a mechanické namáhání, resp. opotřebení jsou výrazně nižší a značně přispívají k prodloužení životnosti mechanických částí čerpadel.

 

Mohu si vodárnu EcoSmart namontovat sám?

Pokud si chcete vodárnu namontovat sami, tak byste měli mít základní znalosti o potrubních instalacích a pro průměrně zručného člověka  je montáž poměrně snadná. Na potrubí je nutné provést výrazně nižší počet těsněných závitových spojů. U potrubí je důležité dodržet jejich minimální průměry, které jsou zmíněny v popisu jednotlivých vodáren. U ponorných variant se nemusí řešit externí ochrany proti chodu nasucho ( plováky, sondy), proto mezi vrtem ( studnou) stačí jen jeden 4 žilový kabel. Elektrické zapojení je pouze o propojení již  zmíněného 4 žilového kabelu s kabelem od čerpadla a do příslušných svorek měniče. Rozsah elektrotechnických prací je proti klasickým vodárnám malý ale přesto doporučujeme pozvat si odborníka především proto, že zapojení by měla provádět jen osoba s příslušným elektrotechnickým oprávněním. Před instalací doporučujeme prostudovat návody k jednotlivým vodárnám, popř. využít rady zkušených řemeslníků.  Samozřejmě rádi poradíme i my, svůj dotaz napište zde napište nám, nebo volejte či posílejte fotky nebo videa do Whatsappu +420 603 561 170.

 

Jaký je princip funkce ochrany čerpadla proti chodu nasucho?

Frekvenční měnič udržuje chodem čerpadla požadovaný tlak. Pokud ve vrtu nebo studni dojde voda, čerpadlo není schopné docílit a udržet požadovaný tlak, a ten tedy začne klesat. Když klesne na  hodnotu, která je nastavená v parametrech měniče jako ochranná, měnič po nastavené prodlevě čerpadlo zastaví.  Poté po několikaminutovém čekán opět spustí čerpadlo a pokud např. ve vrtu nastoupala hladina vody, čerpadlo dočerpá vodu do systému, dosáhne nastaveného provozního tlaku a systém je tak uveden do běžného provozu. V systémech pro posílení tlaku z řadu se vodárna rozběhne po obnovení tlaku vody např. po havárii řadu. Všechny úrovně tlaku a časy prodlev a čekání jsou nastavitelné v libovolných hodnotách. 96% prodaných vodáren spolehlivě funguje s továrním nastavením. Jsou uživatelé, kteří tvrdí, že jim vrt nebo studna nikdy nevyschla a tedy ochranu proti chodu nasucho nepotřebují.  To ale neznamená, že nenastane situace, kdy bude ochrana k nezaplacení, např. při poruše potrubí a úplném vyčerpání vrtu nebo studny...... Ochrana proti chodu nasucho je aktivována v továrním nastavení vodáren EcoSmart.

 

Má frekvenční měnič EcoPower i jiné ochrany?

Měnič EcoPower také chrání motor čerpadla proti nadproudu a přetěžování. V parametrech měniče  jsou přesně nastaveny pracovní hodnoty motoru. Při překročení některé z hodnot měnič motor ( čerpadlo) zastaví.  U levných univerzálních měničů je např. snímána teplota  výstupních svorek, ta ovšem nemusí přesně odpovídat odebíranému nadproudu a motor může být přetěžován. V parametrech měniče EcoPower  lze dále aktivovat např. alarm nízkého nebo vysokého tlaku, ochranu proti zamrznutí. Pokud čerpáte z akumulační nádrže, lze do ní instalovat plovák, který je připojen do příslušných svorek měniče a při dosažení nastavené hladiny plovák spouští nebo blokuje chod vodárny. To lze použít u všech vodáren EcoSmart pro podporu různých provozních situací.

 

Jak si vyberu vhodný výkon vodárny EcoSmart?

Víme, že vybrat si čerpadlo v e-shopech není pro laika snadné. Proto jsme pro Vás připravili sestavy s přesně specifikovanými výkony a tyto jsme rozdělili do kategorií pro laika jednoduše rozpoznatelnými. Vy jen postupně vyberete zda čerpáte z např. vrtu,  kolik osob potřebujete zásobit a hloubku vrtu. A je vybráno. Frekvenční měnič pomůže např. vyrovnat rozdíly mezi max. a min. hladinou ve vrtu, rozdíly v požadovaném výstupním tlaku u různých uživatelů. U klasických vodáren je nutné čerpadlo navrhovat individuálněji pro každého uživatele. EcoSmart je příkladem, jak moderní technologie zjednodušují život. Stačí několik minut pro výběr, montáž a zprovoznění systému je také jednodušší a tedy levnější. A hlavně vlastní provoz vodárny je pohodlnější, úspornější a ihned šetří Vaší peněženku.

 

 Jak složitá je montáž vodárny s měničem do vrtu nebo studny?

Montáž vodáren s měniči je výrazně jednodušší než vodáren s klasickými velkými tlakovými nádobami a elektrovýzbrojí jako jsou hladinové sondy, stykače a tlakové snímače. Mezi studnou (vrtem) a zásobovaným objektem stačí jen jeden 4 žilový kabel, který propojuje čerpadlo a měnič umístěný v objektu.  Napájecí vidlici měniče připojíte do zásuvky a z elektřiny je to vše!  Potrubní montáž je také jednodušší . Použijete 5ti cestnou tvarovku s komponenty dodávanými ve vodárenské sestavě,  veškeré závitové spoje jsou v jednom uzlu. Pro bezpečnou a rychlou montáž měniče na stěnu použijete montážní rámeček.  Vše je patrné z fotografií u každé sestavy.

 

Proč je výhodné si pro vystrojení vrtu koupit vodárenský komplet EcoSmart?

Především u vrtů vyniknou přednosti čerpadel řízených frekvenčními měniči. U vrtu např. 60m hlubokého, s malou vydatností ale s velkým rozdílem pohybu hladin ( tj. přítok do vrtu je jen 8 litrů/min, přesto přes noc hladina nastoupá až např. 5m pod terén, ale při čerpání i jen 15 litrů/min dokážete vrt vyčerpat až k čerpadlu) bývá problém přesně navrhnout čerpadlo, tak aby optimálně pracovalo při nejvyšší i nejnižší hladině a  v těchto krajních hodnotách stále pracovalo bez přetěžování. U čerpadel s tlakovou nádobou klasicky spínaných stykačem ( tlakovým spínačem) je nutné v těchto případech přesně navrhnout průměr potrubí v závislosti na jeho délce (spočítat hydraulické ztráty) a někdy i pro režim maximálního průtoku dokonce čerpadlo na výtlaku škrtit ventilem nebo clonou.  Pokud se vrt vystrojí systémem EcoSmart, tak frekvenční měnič upraví chod čerpadla dle aktuálních podmínek ( výšky hladiny) a většina  složitostí návrhu klasických vodáren je jednoduše vyřešena. Stále se musí brát v úvahu průměr a délka výtlačného potrubí, ale vše je snazší a zvolit vhodný výkon kompletu EcoSmart dokáže laik. Pokud si stále nebudete s volbou vodárny jistí, zde nám napište, nebo volejte či pošlete fotky nebo videa na Whatsapp +420 603 561 170.

  

Jsou měniče EcoPower vodotěsné?

Všechny varianty frekvenčních měničů řady EcoPower jsou vyrobeny v konstrukčním provedení IP 65.  Dle normy to znamená , že zařízení je prachotěsné a je chráněno před dotykem drátem a proti tryskající vodě. Měnič tedy lze umístit i do zhlaví vrtu nebo vlhkého sklepa. Pak je nutné věnovat pozornost precizní montáži především průchodek kabelů. Nicméně, pokud dojde k situaci, že budete muset ovládat nebo kontrolovat chod vodárny, tak ve zhlaví vrtu nebo ve studni se toto provádí obtížně a minimálně je to nepohodlné. Optimální je umístit frekvenční měnič v zásobovaném objektu v místě kde je přivedená trubka a kabel od zdroje vody, tam vše propojit a v případě potřeby pohodlně kontrolovat nebo ovládat chod vodárny. Levné univerzální měniče mají nižší stupeň IP a to je omezuje v možnostech instalace. 

 

Je výhodné použít vodárny EcoSmart pro závlahový systém?

V závlahových systémech jsou čerpadla a jejich řídící prvky jen částí těchto systémů. Aby závlahy skvěle fungovaly, musí být tento systém celkově vyvážený a dobře zhotovený. Optimální výkon čerpadla může být znehodnocen příliš tenkým ( ale v původní nabídce levným) potrubím, kterým neproteče dostatek vody do trysek a tyto např. nedostříknou do potřebného prostoru. Málo výkonné čerpadlo způsobuje obdobný problém. Ovládání čerpadla tlakovým spínačem a tlakovou nádobou je neefektivní, při měnící se úrovni tlaků v systému často dochází k měnícímu se dostřiku trysek a plýtvání cennou vodou na plochu kde zavlažovat nepotřebujete, a  na některých plochách máte rostliny strádající nedostatečnou zálivkou.  Výhoda vodáren EcoSmart spočívá ve stále konstantním tlaku na tryskách závlah i při velkém kolísání hladiny ve vrtu nebo studni. Efektivita  vodáren EcoSmart v úspoře vody je finančně nevyčíslitelná, okamžitým šetrným využíváním svého vodního zdroje si prodlužujete jeho životnost!

 

Proč mají měniče EcoPower externí snímač tlaku?

Měniče EcoPower jsou chlazené okolním vzduchem a nejsou tedy závislé na umístění na potrubí s čerpanou vodou. To značně rozšiřuje instalační možnosti. Měniče EcoPower mají externí snímač tlaku, který může mít až 10m dlouhý komunikační kabel. Můžete mít tedy snímač např. umístěný na potrubí ve sklepě nebo šachtě a o patro výše v technické místnosti mít umístěný frekvenční měnič. Pro případné ovládání tedy nemusíte sestupovat do sklepa nebo šachty, vodárnu ovládáte a kontrolujete pohodlně v technické místnosti.  Průtočné měniče mají snímače tlaku integrované uvnitř a pokud dojde ke ztrátě těsnosti závitového spoje snímače, tak voda nateče přímo do prostoru elektroniky a porucha tak bývá fatální a průtočný měnič na vyhození.....

 

Kde mohu mít odběrná místa (ventily a baterie) u systému EcoSmart?

U systémů s průtočnými frekvenčními měniči musí všechna čerpaná voda protéct přes měnič a pak lze výtlačné potrubí rozdělit do více směrů a odběrných míst. Mezi čerpadlem a průtočným měničem nesmí být žádný odběrný bod - kohoutek. Pokud tedy chcete mít ventil u vrtu na zahradě, tak se musíte od domu ( kde je umístěn průtočný měnič) vrátit dalším potrubím zpět k vrtu. U systému EcoSmart může být mezi čerpadlem ( vrtem, studnou) a snímačem tlaku libovolný počet odboček ( kohoutků). Takže ve zhlaví vrtu jen nainstalujete T kus - odbočku s ventilem pro zahradu a je hotovo. Po nějaké době se rozhodnete např. u potrubí mezi vrtem a domem zhotovit vodovodní přípojku pro zahradní domek. Jednoduše najdete potrubí od vrtu, zhotovíte odbočku a je to! Nepříjemné a drahé zemní a stavební práce jsou zminimalizovány na nezbytnou úroveň.

 

Jak jsou v systémech EcoSmart řešeny zpětné klapky?

Ponorná čerpadla do vrtů Eco 4 mají pod výtlačným hrdlem integrovanou robustní plnoprůtočnou zpětnou klapku, která dosedá na široké sedlo z pryže NBR.  Tyto klapky jsou velmi spolehlivé, jejich fukčnost může být snížena především čerpáním vody s příměsí písku, proti doporučujeme přidat zpětnou klapku i k těmto vrtovým čerpadlům.         Čerpadla do studní Eco 5 nemají žádnou integrovanou zpětnou klapku. Klapku je nutné k těmto čerpadlům ( k sestavám) dodat v rámci instalace dle fotografií v nabídce vodáren.                                                                                                                                                Čerpadla Ecoline-H nemají žádnou integrovanou zpětnou klapku. Tato čerpadla mohou být používána v mnoha různých aplikacích a klapky se proto montují dle aktuálního systémového provedení. U našich posilovacích vodáren EcoPress je nejvhodnější instalovat klapku na nátok do čerpadla dle fotografií v nabídce vodáren.                                                                                                                                      V systémech s frekvenčními měniči mají zpětné klapky násobně vyšší životnost než v systémech s přímo spínanými čerpadly, protože při náběhu a zastavení čerpadla téměř nedochází ke zpětným rázům vodního sloupce do zpětné klapky.

 

Jak připravím na zimu vodárnu EcoSmart s ponorným čerpadlem v sezónních a rekreačních objektech?

V rekreačních objektech, ve kterých hrozí v zimě zamrznutí vody je použití systémů EcoSmart nejlepší volbou. Pokud jsou trubky v domě vyspádované směrem k vrtu ( studni), tak ve zhlaví vrtu pouze otevřete odvodňovací ventil, všechna voda z trubek vyteče a je zazimováno. Protože měniče EcoPower jsou neprůtočné, tak zde žádné poškození mrazem nehrozí. Jen pozor na snímač tlaku, v něm je komůrka, z které voda ani při odvodnění potrubí nevytéká, a následný mráz tak může snímač poškodit. Nejlepší je odpojit koncovku kabelu a snímač z potrubí vyjmout ( jde to i rukou) a uložit do tepla. Měnič pouze vypnete od sítě, v paměti EPROM jsou uloženy parametry  nastavení a na jaře jen uzavřete odvodnění ve vrtu, namontujete snímač, který má závit těsněný gumovým O kroužkem ( nemusíte závit pakovat konopím), připojíte měnič do sítě a čerpadlo naplní potrubí během několika sekund.                        Porovnejte si to s komplikovaným zazimováním běžné nasávací vodárny s velkou tlakovou nádobou. Odvodňování čerpadla a nádoby, obalení izolačním materiálem, často i celé čerpadlo odmontovat a uskladnit v teple, někdy je nutné i vytápění prostoru s vodárnou. A poté si na jaře přivézt čerpadlo, vodu na zalití sacího potrubí, hasáky, konopí, zalít čerpadlo, sací potrubí atd. 

  

Musím při zprovozňování vodárny přenastavit provozní parametry měniče EcoPower?

Nastavení parametrů pro správný chod a chování měniče je nastaveno z výroby a 19 z 20 vodáren perfektně funguje s tímto nastavením. Provozní tlak je nastaven na 3 bar, ale tento lze kdykoliv změnit bez vstupu do nastavovacího menu.  Pokud by přesto bylo potřebné pro nestandardní provoz chování měniče upravit, můžeme po předchozí konzultaci tyto parametry upravit před odesláním vodárny, popř. pomůžeme s řešením  telefonicky nebo e-mailem.  Naše výrobky známe z praxe a víme jaký parametr přenastavit, aby pracovaly zcela bezchybně. Svůj dotaz k nastavení měniče napište zde napište nám nebo pošlete fotky a videa Whatsappem +420 603 561 170.

 

Jsou vodárny EcoSmart hlučné?

Velkou předností vodáren EcoSmart s ponornými čerpadly je jejich téměř nulová hlučnost. Ponorná čerpadla jsou mimo objekt , v objektu je jen frekvenční měnič s čidlem, manometrem a vyrovnávací tlakovou nádobou. Při rozběhu nebo zastavení čerpadla v měniči nic nespíná , necvaká a díky měkému rozběhu a doběhu nevznikají ani tlakové rázy v potrubí, které vznikají a jsou slyšitelné u běžných vodáren. Pokud např. budete napouštět bazén, tak při delším chodu vodárny se může rozběhnout chladící ventilátor měniče.  Ten je stejně tichý jako chladící ventilátor Vašeho notebooku.  Vodárny pro posílení tlaku mají povrchová čerpadla s motorem chlazeným vlastním ventilátorem. Při běžném provozu na 1/2-2/3 otáček je vodárna velmi tichá, a i při chodu na 100% výkonu není vodárna hlučnější než např. myčka ve Vaší kuchyni.

 

Jak vodárny EcoSmart ovlivňují životnost vrtu?

Pro co nejdelší životnost vrtů je dobré omezit kolísání hladiny a nepoužívat vibrační čerpadla. Na vnější straně pažnice se při poklesu hladiny obnažuje vlastní stěna vrtu, horniny, zeminy a písky a na vzduchu dochází k degradaci stěny. Voda pravidelně oplachuje stěnu a může docházet k odplavování stěny. Celý proces může být urychlen vibracemi od čerpadel. Pozor, i čerpadla vřetenová při chodu vibrují, byť méně než klasická vibrační. Čerpadla z vodáren EcoSmart jsou rotační, odstředivá, vibrace jsou nulové. Dále při běžné spotřebě domácnosti vodárny dodávají vodu např. jen do kuchyně a okamžitý odběr z vrtu je např. pouhých 5 litrů/min. Sprcha v koupelně spotřebuje jen cca 12-15 litrů/min. Při těchto odběrech je zpravidla hladina ve vrtu vyrovnaná, protože i málo vydatné vrty mají přítok do 15 litrů/min.  Běžné vodárny s např. 300 litrovou nádobou při sepnutí čerpadla odebírají z vrtu 40-50 litrů/min a běží takto naplno než  po 2 minutách dosáhnou vypínacího tlaku. Hladina ve vrtu tak může poklesnout i o 5-8 metrů. Vodárny EcoSmart tedy přispívají k prodloužení životnosti vrtů, v nichž jsou nainstalovány.

 

Mohou být ponorná čerpadla z vodáren EcoSmart ponořená trvale? Jak se rozbíhají po dlouhodobém stání?

Ponorná čerpadla z našich vodáren jsou kvalitní a jejich konstrukce umožňuje trvalé ponoření.  Pro každodenní dodávku vody ani jiná možnost neexistuje. V mnoha různých diskusích o čerpadlech jsou i rady, které doporučují např. u rekreačních objektů ponorná čerpadla na zimu demontovat, vytáhnout z vrtu, vysušit, uložit v teple a na jaře celý systém opět pracně zprovoznit. Ano, takové rady jsou výborné, pokud si lidé kupují čerpadla, v kterých dlouhodobým stáním zareznou oběžná kola a na jaře nelze čerpadlo rozběhnout. Naše čerpadla řady ECO4 z vrtových vodáren jsou celonerezová s technickým řešením, u kterého ani není možné, aby se oběžná kola nějak zablokovala nebo zarezla. Čerpadla do studní řady ECO5 mají kola a články ze speciálního plastu a také tyto jsou určeny pro dlouhodobý provoz. Navíc obě typové řady ECO4 i ECO5 mají motory 3 fázové ( měnič má napájení 1x 230 ale do motorů jde 3x230V) a 3 fázové motory mají z principu větší kroutící moment při rozběhu a proto nemají problém s rozběhem v jakékoliv provozní situaci. Také lze v případě potřeby v ovládacích parametrech měniče nastavit protáčení čerpadla v pravidelných intervalech , takže se opravdu nemůže přihodit nefunkčnost vodárny.Klasická čerpadla 1 fázová ( 1x230V ) s kondenzátorem mají slabý rozběhový kroutící moment a po dlouhém stání přes zimu se občas nemusejí rozběhnout. Řešení je potom rada zmíněná na začátku této odpovědi. 

 

 

Jaká je odolnost celonerezového čerpadla ECO4 při čerpání vody s pískem?

Písek v čerpané vodě je samozřejmě obecný problém.  Ale pokud si představíte, že písek ve vodě se chová jako brusná pasta, a tou začnete brousit kousek nerezového plechu, tak i po dlouhé době plech pouze zmatovatí, ale mechanické vlastnosti zůstanou zachovány. Hovoříme ale o přijatelném množství písku ve vodě a tím je 100g/m3 vody.  Čerpadla ECO4 dodáváme i vrtařským firmám , které je používají na čištění a k provedení čerpacích zkoušek u nově vyvrtaných vrtů. Je pochopitelné, že v podmínkách, kdy čerpadla čerpají extrémně znečištěnou vodu, kalnou, s pískem, bahnem a kamínky, vydrží čerpadla včetně motoru jen asi 40-80 vrtů do úplné nefunkčnosti. Ale hovoříme o cca 1000 provozních hodinách v nejextrémnějším nasazení.